Làng mèo Houtong

  Quyết định đi cái làng đáng yêu này vô cùng đột xuất luôn. Lúc đó trên tàu từ ga Thụy Phương (Ruifang) đi Thập Phần (Shifen), ngồi say sứa ngắm sơn thủy xứ Đài thì đột nhiên thấy cái ga lạ lạ mà đẹp quá, vậy là sau khi đi Thập Phần về thì […]

Create your website at WordPress.com
Get started