Kiến An Cung (Chùa Ông Quách)

Hôm nay có dịp hiếm hoi ghế Cao Lãnh, lúc đầu định ghé nhà cổ Huỳnh Thủy Lê mà không kịp nên bé trai ghé vô đây vì nhiều khi thấy mấy tour inbound của khách bé trai có ghé vô nếu đi về miệt này Kiến An Cung hay còn gọi là Chùa Ông […]

Create your website at WordPress.com
Get started